Dini ve Sosyal Hizmet Vakfı Resmi Websitesi

VİZYON & MİSYON

Vizyonumuz

Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği içerisinde, Türkiye ile Japonya ve diğer ülkelerdeki Müslüman azınlıkların aralarında İslam inancının gereği olan kardeşlik ve dayanışma hukukunu geliştirmek; sosyal, kültürel ve manevi bağlarını kurmak ve güçlendirmek; bu amaçla vasıtalar ve müesseseler oluşturarak daha barışçıl ve mutlu bir gelecek hazırlamak; Müslüman azınlıklara eğitim, sağlık, hayır, din, hukuk ve insan hakları konularında yardımcı ve destek olarak daha yaşanabilir bir dünya oluşturmaktır.

Misyonumuz

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmetlerini etkin biçimde yürütmesine yardımcı olmak, Diyanet Vakfı ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak yurt içinde ve yurt dışında sağlık, eğitim, kültür ve din konularında mali, sosyal ve hukuksal yardım ve destek sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak; müesseseler kurmak, yayınlar yapmak, destekler sağlamaktır.