Dini ve Sosyal Hizmet Vakfı Resmi Websitesi

BALKAN ÜLKELERİNDEKİ ECDAT YADİGARI CAMİLERİN ONARIMI

Bosna – Hersek, Makedonya, Kosova, Yunanistan, Bulgaristan Ve Arnavutluk Gibi Balkan ülkelerinde, Osmanlı Idaresi Zamanında Inşa Edilip, Bütün Tahrip Gayretlerine Rağmen Bugüne Kadar Ayakta Kalabilmiş Tarihi Camiler Bulunmaktadır. Bu Camilerin Hemen Hepsi Onarıma Muhtaç Durumdadır. Bu Camilerin, O ülkelerde Yaşamakta Olan Müslümanlar Için Mana Ve Değeri çok Büyüktür. Zira Bu Camiler, Orada Yaşayan Müslümanlar Için Bir Moral Kaynağıdır. Ecdat Yadigarı Olmaları, Tarihimizi Ve Kültürümüzü Temsil Etmeleri Sebebiyle Bu Eserler, Türk Milleti Için De çok Değerlidir. Bu Eserleri Aslına Uygun şekilde Onarıp, Gelecek Nesillere Intikal Etmesini Ve Daha Uzun Yıllar Yaşamasını Sağlamak, Bizler Için Bir Borçtur. Ecdat Yadigarı Bu Tarihi Camilerin Bulunduğu ülkelerde Yaşayan Müslümanlar, Bu Camileri Onarmak Istemekte, Fakat Parasızlık Ve Teknik Imkansızlıklar Sebebiyle Bu Eserlerin Onarılması Mümkün Olamamaktadır. Bu Bölgede Bulunan Dini Idare Yöneticileri (müftüler) Diyanet İşleri Başkanlığına Müracaat Ederek Bu Camilerin Onarımı Için Yardım Istemektedirler. Vakfımız, Eski Osmanlı Topraklarında Kalmış Ecdat Yadigarı Bu Eserlerin Restorasyon çalışmalarına, Diyanet İşleri Başkanlığı Ile Işbirliği Halinde Katkı Sağlamaktadır.

placeholder