Dini ve Sosyal Hizmet Vakfı Resmi Websitesi

CAMİ İNşAAT VE ONARıM HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Ile Işbirliği Içerisinde, Türkiye Ile Japonya Ve Diğer ülkelerdeki Müslüman Azınlıkların Aralarında İslam Inancının Gereği Olan Kardeşlik Ve Dayanışma Hukukunu Geliştirmek; Sosyal, Kültürel Ve Manevi Bağlarını Kurmak Ve Güçlendirmek; Bu Amaçla Vasıtalar Ve Müesseseler Oluşturarak Daha Barışçıl Ve Mutlu Bir Gelecek Hazırlamak; Müslüman Azınlıklara Eğitim, Sağlık, Hayır, Din, Hukuk Ve Insan Hakları Konularında Yardımcı Ve Destek Olarak Daha Yaşanabilir Bir Dünya Oluşturmaktır.

placeholder